OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  TAMAX Sp. z o.o.
  Sady 20/2
  28-340 Sędziszów
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Osiedle Sady 20/2, 28-340 Sędziszów z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Agata Jarzyńska–Cieślak” lub drogą elektroniczną na email: j.cieslak@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  – niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
  – wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
  – wykonania czynności zgodnie z udzielonymi zgodami – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO ,
  – wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust.1 pkt f) RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące
  w realizacji usługi.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:
  – realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
  – wykonywania obowiązków prawnych, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  – ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

 

 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana