dotacje 2021

TAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna Gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, pn.:

„Wprowadzenie innowacji produktowych na rynek usług związanych z recyklingiem zadrukowanych folii LDPE przez Tamax Sp. z o.o.”

Przedmiotem projektu jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa TAMAX Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi recyklingu odpadów z zadrukowanej folii LDPE. Projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego (zmniejszenie ilości odpadów trudnych do przetwarzania, zmniejszenie emisji gazów) oraz do dostosowania do zmian klimatu poprzez ograniczenie masy odpadów na składowiskach.

Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnej na skalę Europy technologii recyklingu odpadów z folii LDPE oraz odzysk surowca w postaci czystego płatka folii transparentnej.

Całkowita wartość projektu: 6 056 012,63 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 461 793,75 PLN

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana