Akcja “Sprzątamy dla Polski” 2023 w Gminie Skalbmierz przy współpracy z TAMAX

 

Źródło – cyt. skalbmierz.eu:

“SPRZĄTAMY DLA POLSKI” 2023

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu włączyli się w akcję „Sprzątamy dla Polski” organizowaną 21 kwietnia na terenie całego kraju.

Skalbmierską młodzież w proekologicznym działaniu wsparli członkowie Koła Łowieckiego nr 2 „Pionier” w Kazimierzy Wielkiej. Uczniowie mogli również liczyć na pomoc naszego Urzędu oraz firmy PUK TAMAX Sp. z o.o. odbierającej na terenie naszej Gminy odpady komunalne.
W tę szlachetną akcję, której celem jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliższej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro, włączyło się ponad 300 uczniów – od pierwszaków po ósmoklasistów.
Dzieci z klas od pierwszej do trzeciej przystąpiły z zapałem do porządków na terenie miasta Skalbmierz, z kolei młodzież sprzątała m.in. pobocza dróg na odcinku tzw. „traktu królewskiego”.
Mimo wielu apelów, pobocza dróg oraz przydrożne rowy dalej zalegają dużą ilością odpadów. Warto podkreślić, że pracownicy Urzędu dokładają wszelkich starań, aby dbać o porządek na terenie gminy, jednak samorząd sam nie rozwiąże tego problemu. Potrzebna jest pomoc nas wszystkich! Stąd apel, by w przestrzeni publicznej zachowywać porządek, a odpady wyrzucać w miejsca do tego przeznaczone. Jeżeli są Państwo świadkami, że ktoś nielegalnie pozbywa się śmieci, apelujemy o zgłoszenie takiego faktu na Policję lub do Urzędu.
Serdecznie dziękujemy w przededniu Święta Ziemi naszym uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji skalbmierskiej placówki oświatowej za włączenie się w tę szlachetną akcję. Dziękujemy za wsparcie Kołu Łowieckiemu nr 2 „Pionier” z Kazimierzy Wielkiej oraz za słodki poczęstunek przygotowany dla jej uczestników. Podziękowania kierujemy także w stronę firmy PUK TAMAX Sp. z o.o., która przekazała dla uczestników akcji kamizelki odblaskowe oraz nieodpłatnie odebrała zebrane podczas niej odpady.
Pamiętajmy o tym, że Dzień Ziemi to w praktyce nasze wspólne święto. Takie, które powinniśmy celebrować każdego dnia!”

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność