loga UE

 

TAMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Etap II poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Krótki opis projektu :

Tytuł: Wdrożenie nowej technologii odzysku odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej

Opis: Przedmiotem projektu jest wdrożenie technologii wypracowanej przez Wydział Mechaniczno Technologiczny Politechniki Śląskiej. Nowa technologia umożliwi efektywne przetwarzanie odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej. W wyniku wdrożenia przedmiotowej technologii, powstanie innowacja produktowa. Nowym produktem będzie usługa odzysku odpadów o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej.

W ramach projektu zostanie zakupiony układ rozdrabniający w formie jednowałowego, wolnoobrotowego młyna z nożowym systemem tnącym, oraz aparatura badawczo-analityczna niezbędna do realizacji założonego planu badań . Realizacja projektu będzie miała charakter inwestycji początkowej, w formie dywersyfikacji produkcji, dlatego też w ramach realizacji projektu zostaną wykorzystane środki trwałe będące w posiadaniu spółki. Projekt zostanie wdrożony na terenie obecnego zakładu spółki TAMAX.

Wydatki ogółem: 984 000PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 440 000 PLN

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność